Beregening


Wanneer een tuin nieuw wordt aangelegd of een renovatie ondergaat, is het zinvol na te denken over de aanleg van een beregeningssysteem.
Dit hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, en het voorkomt dat u ’s zomers met slangen moet zeulen.

Galanthus werkt met systemen die kunnen worden gekoppeld aan het waterleidingnet of een aanzuigslang uit een vaart. Maar ook kunnen we een bron aanboren waaruit fris water uit diepere bodemlagen opwelt.Galanthus Hoveniers
Jeltewei 242
8622 DC Hommerts
KvK: 01079169
T: 0515-442510
M: 06-23453122
E: hans@galanthushoveniers.nl